Header-1

Jordanië

Syrische vluchtelingen in nood

Jordanië worstelt om ruim 600.000 Syrische vluchtelingen op te vangen. Stichting Vluchteling en haar partner het International Rescue Committee (IRC) bieden nood hulp aan Syrische vluchtelingen en Jordaniërs die leven onder moeilijke omstandigheden .

Factcheck

9,5 miljoen inwoners
9,5 miljoen inwoners
>600.000 Syrische vluchtelingen
>600.000 Syrische vluchtelingen
naar Jordanië
2011 | Start oorlog in Syrië
2011 | Start oorlog in Syrië
2012 | Start van onze hulpverlening
2012 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: maart 2017

Korte crisis update...

In Jordanië zijn ruim 600.000 Syrische vluchtelingen – op de vlucht voor de Syrische burgeroorlog die in 2011 uitbrak. De vluchtelingen zijn na jaren van conflict verarmd en wanhopig. De Jordaanse gemeenschappen die hen opvangen zijn zwaar belast. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) bieden we noodhulp aan vluchtelingen en de lokale bevolking.

Jordanië is al decennialang een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit Syrië, Irak en de Palestijnse Gebieden. Sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011, arriveren er veel vluchtelingen uit Syrië.25 De instroom van meer dan 600.000 Syrische vluchtelingen zet Jordanië onder grote druk.

Bestaande binnenlandse problemen met waterschaarste, werkloosheid en een overbelast onderwijssysteem worden steeds nijpender. Syrische vluchtelingen kunnen maar moeilijk rondkomen. Ook is er grote behoefte aan medische zorg en onderwijs voor hun kinderen. 

In Jordanië leven de meeste vluchtelingen in en rond steden in het noorden van het land. Als ze spaargeld hebben, kunnen ze woonruimte huren. Anders zoeken ze onderdak in verlaten gebouwen of in vluchtelingenkampen. Zij die echt niet kunnen rondkomen, nemen wanhopige maatregelen. Ze zetten hun kinderen aan het werk of besluiten ten einde raad om terug te keren naar het door burgeroorlog geteisterde Syrië.

Het vluchtelingenbestaan is extra gevaarlijk voor vrouwen. Zij lopen een groot risico op geweld – zowel buitenshuis als binnen het gezin. 

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Jordanië begonnen we ons werk in 2012, toen de Syrische vluchtelingen kwamen. Sindsdien helpen we vluchtelingen en lokale mensen in nood met bijvoorbeeld medische zorg, de bescherming van kinderen en hulp bij het genereren van een inkomen.

Meer weten? Bekijk onze projecten in Jordanië. Of lees meer over onze hulpverlening aan de mensen in Syrië en de miljoenen Syrische vluchtelingen in Libanon, Irak, Turkije en Griekenland.

Samenwerking met IRC

In Jordanië werken we samen met onze vaste partner het IRC. Ons werk is onderdeel van het IRC-hulpprogramma waarmee we in 2016 samen 575.000 mensen konden helpen.

Met het hulpprogramma werkt het IRC vooral in de noordelijke steden van Mafraq, Irbid en Ramtha waar lokale gemeenschappen worstelen om de vluchtelingen op te vangen. Daar zorgen ze voor:

  • Centra waar vrouwen en meisjes terechtkunnen voor vaardigheidstrainingen, psychosociale hulp, sociale activiteiten en cashhulp
  • Begeleiding en onderdak voor alleenstaande kinderen in de vluchtelingenkampen Zaatari en Azraq
  • Medische zorg via (mobiele) klinieken voor vluchtelingen en arme Jordaniërs
  • Hulp aan mensen om hun financiële situatie op orde te krijgen en werk te vinden

In 2016 bereikten Stichting Vluchteling en haar partner het IRC de volgende resultaten:

  • 45.000+ Syrische vluchtelingen en Jordaniërs kregen toegang tot basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg, zoals bevallingszorg 
  • 7.800+ kwetsbare kinderen kregen onderdak, voedsel en andere essentiële begeleiding,  
  • 15.000+ vrouwen en meisjes kregen vaardigheidstraining, psychosociale zorg of namen deel aan sociale activiteiten

Jordanië blijft worstelen om de stroom van wanhopige Syrische vluchtelingen op te vangen. Daarom zullen we Syrische vluchtelingen blijven helpen. Hierbij zullen we extra aandacht besteden aan vrouwen en meisjes. Daarnaast blijven we de lokale Jordaanse gemeenschappen ondersteunen die hun deuren openzetten voor de vluchtelingen.  

Samen met onze partner het IRC maken we ons in de komende jaren sterk voor hun gezondheid, bescherming, onderwijs en economisch welzijn.  

Gezondheid

In Jordanië zijn we de grootste aanbieder van medische hulp voor vluchtelingen buiten de kampen. Deze zorg zullen we blijven verlenen. Daarnaast bieden we psychosociale hulp om mensen te helpen bij het verwerken van het vaak traumatiserende vluchtelingenbestaan.  

Daarnaast zullen we ons inzetten om ongelijkheid te verminderen en discriminerende normen te veranderen die de gezondheid schaden van vrouwen en meisjes.  

Bescherming

In Jordanië zullen we er met onze beschermingsprogramma’s voor blijven zorgen dat vrouwen en meisjes thuis, op school en op het werk net zo veilig zijn als mannen en jongens. Ook blijven we hulp bieden aan alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen.  

Vluchtelingen zijn vaak niet op de hoogte van hun rechten en de beschikbare hulp. Dit maakt ze extra kwetsbaar. Daarom breiden we onze beschermingsprogramma’s uit met juridisch advies en voorlichting. We vergroten ons bereik op het platteland door samen te werken met lokale organisaties en de inzet van mobiele voorlichtingsteams.  

Onderwijs 

Veel leerplichtige kinderen kunnen in Jordanië niet naar school. We zullen ons inzetten voor goed onderwijs zodat kinderen op passend niveau leren lezen, schrijven en rekenen en hun sociale en emotionele vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ook zullen we ons sterk maken voor gelijke onderwijskansen voor vrouwen en meisjes.  

Economisch welzijn 

Mensen moeten de kans krijgen om een inkomen te verdienen. We zullen vluchtelingen en Jordaanse gemeenschappen blijven voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hierin te slagen. 

Daarnaast helpen we Syrische vluchtelingen bij het vinden van veilig en legaal werk. Ook vergroten we het economisch welzijn van vrouwen en meisjes door hen te trainen in boekhouding en ondernemersvaardigheden. 

Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen.  

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Onze lopende projecten in Jordanië

Opsporing en bescherming van alleenstaande Syrische vluchtelingenkinderen in Jordanië

Opsporing en bescherming van alleenstaande Syrische vluchtelingenkinderen in Jordanië

Mobiele kliniek: medische zorg voor Syrische vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs

Mobiele kliniek: medische zorg voor Syrische vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs