Venezuela

Korte crisis update

Venezuela verkeert in een diepe politieke en economische crisis, met enorme inflatie en grote voedseltekorten. De crisis in Venezuela heeft geleid tot een van de grootste massale verplaatsingen in de geschiedenis van Zuid-Amerika.

Factcheck

32,3 miljoen inwoners
32,3 miljoen inwoners
1,6 miljoen Venezolaanse vluchtelingen*
1,6 miljoen Venezolaanse vluchtelingen*
naar Colombia, Brazilië, Aruba en Curaçao
2014 | Start huidige crisis
2014 | Start huidige crisis
2018 | Start van onze hulpverlening
2018 | Start van onze hulpverlening

Venezuela verkeert in een diepe politieke en economische crisis, met enorme inflatie en grote voedseltekorten. Het land heeft een van de grootste oliereserves ter wereld, maar de olieproductie en de hele economie zijn ingestort. De inflatie is enorm, geldbiljetten zijn nauwelijks meer wat waard.

  • Voedseltekorten: importrestricties en hyperinflatie verminderen de beschikbaarheid van en toegang tot basisproducten en voorzieningen. Voedsel en medicijnen zijn bijna niet meer verkrijgbaar en wat wel beschikbaar is, is onbetaalbaar geworden voor de gewone burger. 90 procent van de bevolking heeft niet genoeg geld om voldoende voedsel te kopen en 61 procent zegt met honger naar bed te gaan.
  • Medische zorg:  de economische crisis raakt de gezondheidsvoorzieningen het hardst. In de publieke ziekenhuizen zijn steeds minder medicijnen en voorzieningen beschikbaar.
  • Geweld: naast armoede zijn ook criminaliteit en geweld sterk toegenomen.

Aanhoudende vluchtelingenstroom

Door de groeiende politieke onrust en de economische onzekerheid in het land zijn op dit moment naar schatting 1,6 miljoen Venezolanen het land ontvlucht. Zij trekken veelal naar Colombia en Brazilie en in lagere aantallen ook naar Aruba en Curaçao. Het geweld tegen de protesterende bevolking, gebrek aan voedsel en medische zorg en verlies aan inkomsten zijn de belangrijkste redenen voor vertrek.

Naar schatting komen 35.000 Venezolanen elke dag de grens met Colombia over. Veel mensen steken de grens over op onbewaakte plekken ten noorden van de grensstad Cucuta. De meesten van hen gaan weer terug. Volgens de huidige cijfers zijn er dagelijks ongeveer 4.000 Venezolanen die voor langere tijd opvang zoeken in Colombia.

Cucuta, Colombia

De grensplaats Cucuta telt ruim 830.000 inwoners. Veel Venezolanen die hier eerst alleen kwamen voor werk willen nu niet meer terugkeren naar eigen land. Door het oplopende aantal Venezolanen dat de grens oversteekt stapelen de problemen voor Colombia zich op. Slechts 1% van de Venezolanen kan terecht in de opvanglocaties in Cucuta en ruim 22% slaapt op straat in de buitenlucht. Het gebrek aan onderdak en behoefte aan voedsel en schoon drinkwater van deze groeiende groep vluchtelingen is zorgwekkend.      

Eenmaal aangekomen in Colombia, komen ze terecht in een land waar je alleen met geldige documentatie toegang hebt tot basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs. Ook mogen zij officieel niet werken, waardoor veel Venezolanen hun heil soms zoeken in de illegaliteit.

In samenwerking met onze partner het International Rescue Committee (IRC) biedt Stichting Vluchteling noodhulp voor gevluchte Venezolanen in Colombia:

  • Cash noodhulp zodat ze beter in hun basisbehoeften kunnen voorzien
  • Medische zorg
  • Bescherming en steun voor Venezolaanse vrouwen

Klik hier voor meer uitleg over het project.

Een deel van de opbrengst van Nacht van de Vluchteling 2018 wordt besteed aan noodhulp voor gevluchte Venezolanen in Colombia.


 

Gerelateerde projecten

Noodhulp voor gevluchte Venezolanen

Noodhulp voor gevluchte Venezolanen