El Salvador

Getergd door geweld...

El Salvador gaat gebukt onder een enorme toename van bendegeweld waardoor mensen gedwongen worden te vluchten. Ieder jaar ontvluchten zo’n 200.000 tot 300.000 Salvadoranen hun thuis op zoek naar veiligheid. De overheid erkent de ontheemden niet. Mensen worden keer op keer gedwongen te vluchten, zonder enige hoop op stabiliteit.

Factcheck

6,35 miljoen inwoners
6,35 miljoen inwoners
400.000 ontheemden
400.000 ontheemden
op de vlucht in eigen land
2018 | start van onze hulpverlening
2018 | start van onze hulpverlening

Korte crisis update

El Salvador wordt ’s werelds meest gewelddadige land genoemd. Tientallen jaren van burgeroorlog en recente deportaties van Salvadoranen uit de VS hebben geleid tot een enorme toename van kwetsbare burgers en in het bijzonder ontheemden. Op zoek naar veiligheid ontvluchten honderdduizenden Salvadoranen elk jaar hun thuis en missen basisvoorzieningen om te overleven. Stichting Vluchteling en het International Rescue Committee (IRC) proberen ontheemde mensen te voorzien van informatie en noodhulp, met name in de vorm van cashhulp.

Sinds de jaren 30 heeft El Salvador te maken gehad met een reeks crises, zoals etnische zuivering, militaire dictators en natuurrampen. Tijdens de burgeroorlog in de jaren 80 stierven zo’n 75.000 mensen en raakten meer dan een miljoen mensen ontheemd. Tijdens de wederopbouw in de nasleep van de oorlog ontstonden gewelddadige bendes, waardoor de levens van burgers gevaar lopen.

Ieder jaar ontvluchten zo’n 200.000 tot 300.000 Salvadoranen hun huis op zoek naar veiligheid. De overheid erkent de ontheemden niet, waardoor het lastig is voor organisaties om uit te vinden hoeveel ontheemden er zijn, waar ze zich bevinden en om hen steun te bieden. Mensen worden keer op keer gedwongen te vluchten, zonder enige hoop op stabiliteit. Het lijkt er op dat zij binnenkort geen andere keus meer hebben dan hun thuisland te ontvluchten.

Honderdduizenden mensen leven ver van hun oorspronkelijke woonplaats en hebben moeite om te overleven in de gevaarlijke omstandigheden. Gevlucht en verscholen, hebben velen geen toegang tot informatie over beschikbare voorzieningen. Ze zijn of verwijderd van de voorzieningen die ze nodig hebben, of bang om hun identiteit te bekend te maken en uitgebuit te worden door gewelddadige en territoriale bendes. El Salvador is bovendien een van de landen waar de meeste moorden ter wereld worden gepleegd.

Veel mensen kunnen niet in hun basisbehoeften voorzien door een tekort aan geld en werk, vooral tijdens en net na het ontvluchten van hun thuis. Ze geven ook aan behoefte te hebben aan psychologische steun en onderdak. Familie en vrienden worden bovendien vaak als doelwit gezien en daardoor ook gedwongen om te vluchten.

Vrouwen en kinderen zijn erg kwetsbaar voor geweld. Kinderen worden geworven door bendes, vergelijkbaar met hoe ze werden geworven tijdens de burgeroorlog. En meisjes en vrouwen worden gezien als bezit van bendes en worden verkracht en geruild.

Onze missie is om mensen te helpen wiens leven in gevaar is door conflict en geweld. 

In samenwerking met het International Rescue Committee (IRC) zijn wij een van de eerste internationale organisaties die erkennen dat er een humanitaire crisis gaande is in El Salvador. Stichting Vluchteling en het IRC werken samen met lokale partners om de kwaliteit van hun voorzieningen te verbeteren in overeenstemming met internationale standaarden. We steunen de Salvadoranen door middel van:

  • de verdeling van cashhulp om mensen te helpen hun leven opnieuw op te bouwen;
  • het leveren van noodhulp om de mensen die het meeste risico lopen helpen onderdak en veiligheid te vinden;
  • de lancering van een interactief informatieplatform dat betrouwbare, up-to-date informatie verschaft en coördinatie tussen dienstverleners en overheidsinstellingen versterkt.

Met het voortdurende geweld in El Salvador is het werk van Stichting Vluchteling belangrijker dan ooit. We zetten de behoeftes van hen die dat het hardst nodig hebben voorop en gaan voor het bereiken van meetbare resultaten.

Wij gaan door met steun leveren aan mensen die ontheemd raken door het geweld in de vorm van mentale en psychosociale hulp voor kwetsbare Salvadoranen en dienstverleners.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Gerelateerde projecten

Cash hulp voor ontheemden in El Salvador

Cash hulp voor ontheemden in El Salvador