header-landenpagina-servie-mannenstad-stichtingvluchteling

Servië

Op zoek naar veiligheid

Ondanks pogingen om de buitengrenzen van Europa te sluiten, komen nog iedere dag nieuwe vluchtelingen aan in Servië. Stichting Vluchteling en haar partner het IRC bieden cruciale noodhulp.

Factcheck

7 miljoen inwoners
7 miljoen inwoners
7500 Syrische en Irakese vluchtelingen
7500 Syrische en Irakese vluchtelingen
naar Servië
2017 | Start onze hulpverlening
2017 | Start onze hulpverlening
Laatste update maart 2017

In Servië arriveren iedere dag nieuwe vluchtelingen – ondanks het EU-Turkije vluchtelingenakkoord en het sluiten van de grenzen op de Balkan. De vluchtelingen hebben dringend behoefte aan hulp. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) bieden we humanitaire hulp en informatie en helpen we de Servische autoriteiten om de opvangcentra voor vluchtelingen te verbeteren.

Duizenden vluchtelingen zitten vast in Servië. Als tussenstation op weg naar de EU, heeft het land ervaring met het opvangen van vluchtelingen. Maar door de aanhoudende conflicten in Afghanistan, Irak en Syrië arriveren er sinds 2015 veel meer vluchtelingen dan daarvoor. De bestaande opvangplekken zitten overvol, en de doorstroom naar de rest van Europa stagneert.

Turkije-deal

Opgeschrikt door de vluchtelingenstroom, sloot de Europese Unie in maart 2016 een akkoord met Turkije. Er werden afspraken gemaakt over strengere grensbewaking en het tegenhouden van vluchtelingen. Ook sloten landen langs de Balkan route hun grenzen.

In hun wanhoop vinden vluchtelingen alternatieve routes. Iedere dag komen er nieuwe vluchtelingen aan in Servië, waar velen een illegaal bestaan lijden. In hun vurige wens om het veilige Europa te bereiken, zijn ze uiterst kwetsbaar voor uitbuiting door mensensmokkelaars en andere criminelen.

In Servië zijn duizenden vluchtelingen die dringend behoefte hebben aan onderdak, voedsel, medische voorraden en andere basisbehoeftes. De meeste vluchtelingenkinderen kunnen niet naar school. Bovendien zijn er veel kinderen die zonder ouders of begeleiders reizen. Zij hebben behoefte aan gespecialiseerde zorg.

Bang als ze zijn om uitgezet te worden, leeft 14% van de vluchtelingen in Servië buiten formele vluchtelingenkampen. Velen slapen in onverwarmde, geimproviseerde onderkomens waar kwetsbaar zijn voor uitbuiting door mensensmokkelaars en andere criminelen. 

Vluchtelingen onder grote druk

Veel vluchtelingen proberen hun familieleden in andere Europese landen te bereiken. Maar de procedures voor gezinshereniging zijn lang en er is gebrek aan betrouwbare informatie over asielprocedures. Vluchtelingen leiden onder de enorme spanningen die dit veroorzaakt. Velen voorzien in de nabije toekomst geen enkele verbetering en zijn de wanhoop nabij.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Servië begonnen we ons werk in 2017 met het verlenen van levensreddende noodhulp aan vluchtelingen. We bieden winterhulp en verbeteren de bestaande opvangplekken door te zorgen voor kachels, stapelbedden, matrassen en beddengoed.

Meer weten? Bekijk onze projecten in Servië.

 

Samenwerking met IRC

In Servië werken we samen met onze partner het IRC. Ons werk is onderdeel van hun uitgebreide hulpprogramma voor het land, waarmee we sinds 2015 zo’n 65.000 mensen hebben kunnen helpen.

Samen met lokale hulppartners werkt het IRC in Belgrado, vluchtelingenkampen en bij de grens met Macedonië, Bulgarije en Hongarije aan:

  • Voorlichting aan vluchtelingen over veilig onderdak en asielprocedures, onder andere via Refugee.info (een website speciaal voor mensen op de vlucht)
  • Ondersteunen van mobiele teams om geweldsslachtoffers, alleenreizende kinderen en andere kwetsbare vluchtelingen te identificeren en door te verwijzen
  • Psychologische hulp voor vrouwen, kinderen en kwetsbare personen
  • Versterken van de capaciteit van lokale hulp- en dienstverleners zodat ze alleenreizende kinderen en andere kwetsbare personen goed kunnen beschermen en ondersteunen
  • Verstrekken van kachels, voedsel, kleding, hygiëne items en andere basisartikelen
  • Inloopcentra waar vluchtelingen terecht kunnen voor informatie, therapeutische workshops, wifi en oplaadpunten voor mobiele telefoons

Sinds 2015 bereikten Stichting Vluchteling en haar partner het IRC de volgende resultaten:

  • 65.000 mensen kregen humanitaire hulp en informatie over hun rechten
  • 27.300 noodpakketten met toiletartikelen en kleding zijn uitgedeeld
  • 64.900+ voedselpakketten zijn verstrekt aan vluchtelingen

Samen met het IRC zullen we het leven van vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in Servië blijven verbeteren door ons te richten op hun bescherming, gezondheid en het economisch welzijn.

Wij zullen samenwerken met de Servische autoriteiten om opvangcentra te verbeteren en goede zorg te bieden aan kwetsbare vluchtelingen, zoals alleenstaande kinderen. Ook zullen we de overheid en lokale hulporganisaties bij elkaar brengen en trainen, zodat de hulp aan vluchtelingen verbeterd wordt.

Bescherming

We zullen onze blijven richten op het bieden van psychosociale steun en juridische hulp aan vluchtelingen die slachtoffer zijn van geweld. Ook zullen we de capaciteit van lokale Servische overheden en (hulp)organisaties verbeteren zodat ze vrouwen, kinderen en andere kwetsbare mensen beter kunnen ondersteunen. Via de website Refugee.info geven we vluchtelingen actuele informatie over hun rechten en over waar ze terecht kunnen voor hulp.

Gezondheid

Er is vaak te weinig aandacht voor zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van vluchtelingen. We zullen onze partners helpen om betere psychosociale hulp te bieden aan vluchtelingen die te maken hebben met trauma en (seksueel) geweld. Ook zullen we onze partners helpen om betere medische hulp te bieden.

Economisch welzijn

Sinds 2015 hebben we voedsel, water, kleding, hygiëne artikelen en onderdak geboden aan de meest kwetsbare vluchtelingen. De komende tijd willen we ons richten op het bieden van cashhulp, zodat vluchtelingen zelf lokaal inkopen wat ze het dringendst nodig hebben en zo tegelijk de plaatselijke economie versterken.

In onze hulpverlening zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Gerelateerde projecten

Geld voor matrassen en kachels voor vluchtelingen in Servië

Geld voor matrassen en kachels voor vluchtelingen in Servië