header-landenpagina-Pakistan-vluchtelingen-voor-tent-stichtingvluchteling

Pakistan

Geweld en rampen

In Pakistan lijden mensen onder natuurrampen, gewapende conflicten en grote armoede. Stichting Vluchteling en haar partner het IRC bieden noodhulp en hulp bij wederopbouw.

Factcheck

185 miljoen inwoners
185 miljoen inwoners
>2 miljoen Afghaanse vluchtelingen*
>2 miljoen Afghaanse vluchtelingen*
naar Pakistan
464.000 ontheemden*
464.000 ontheemden*
op de vlucht in eigen land
1979 | Start huidige crisis
1979 | Start huidige crisis
1982 | Start van onze hulpverlening
1982 | Start van onze hulpverlening
Laatste update maart 2017

Crisis in het kort

Pakistan heeft al langere tijd te maken met regionale instabiliteit en onrust. Natuurrampen komen geregeld voor, soms van catastrofale omvang. Dit alles maakt Pakistan kwetsbaar voor humanitaire crises. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) helpen we ontheemde Pakistanen en gevluchte Afghanen om aan hun basisbehoeftes te voldoen en hun gemeenschappen weer op te bouwen na een ramp of conflict.

In Pakistan is het politiek al langere tijd onrustig. In 1979 brak de oorlog in Afghanistan uit, die sindsdien met wisselende intensiteit wordt uitgevochten. De oorlog zorgt al bijna 40 jaar voor grote aantallen vluchtelingen uit Afghanistan.

Vanaf 2008 komt de Taliban op in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan en neemt het geweld tegen de burgerbevolking toe. Sindsdien zijn duizenden Pakistanen ontheemd geraakt door aanvallen van de Taliban en tegenacties van het Pakistaanse leger. De overheid heeft de grootste moeite om delen van het land onder controle te houden.

Armoede en natuurrampen

Pakistan kent grote armoede en natuurrampen komen geregeld voor. Soms slaan miljoenen mensen op de vlucht, zoals in 2005 na een zware aardbeving en in 2010 als gevolg van rampzalige overstromingen. Humanitaire hulp in de vorm van voedsel, water, medische zorgen onderdak is dan hard nodig.

Pakistan is door de regionale instabiliteit, frequente natuurrampen en wijdverbreide armoede steeds kwetsbaarder voor een humanitaire crisis. Er zijn verschillende groepen mensen die humanitaire hulp nodig hebben, en iedere groep heeft haar eigen behoeftes.

Zo hebben recent ontheemde mensen vooral acute noodhulp nodig, zoals voedsel en onderdak. Afghaanse vluchtelingen en langdurig ontheemde Pakistanen hebben juist weer meer behoefte aan onderwijs en economische hulp. En dit zijn niet de enige uitdagingen in Pakistan.

Problemen met onderwijs en medische zorg

In Pakistan gaan veel kinderen niet naar de basisschool, vooral meisjes. Voor velen is lezen, schrijven, rekenen, samenwerken of problemen oplossen een onmogelijke opgave. Hierdoor gaan ze slecht voorbereid hun toekomst tegemoet.

Daarnaast is de medische zorg vaak niet ingericht op de specifieke behoeftes van vrouwen en meisjes. Veel vrouwen overlijden voor, tijdens of na de bevalling. Meisjes hebben vaak niet de informatie die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Pakistan begonnen we ons werk in 1982 met het bieden van medische zorg en economische hulp. Daarna breidden we de hulp uit met onderwijs voor Afghaanse vluchtelingenmeisjes en -vrouwen. Ook verleenden we noodhulp aan de slachtoffers van grote natuurrampen en werkten we aan betere water- en sanitaire voorzieningen.

Nu bieden we economische hulp aan ontheemde jongeren en Afghaanse vluchtelingen. We organiseren activiteiten op het gebied van vakscholing en werkgelegenheid, zodat ze kunnen werken en zelf een inkomen kunnen verdienen.

Meer weten? Bekijk onze projecten in Pakistan.

Samenwerking met IRC

Ons werk in Pakistan is onderdeel van het hulpprogramma van onze partner het IRC. In 2015 konden we met dit programma 420.000 mensen helpen.

Het IRC werkt in Khyber Pakhtunkhwa, de federaal bestuurde tribale gebieden, Sindh, Punjab en Balochistan, waar het – mede dankzij onze steun – de volgende activiteiten uitvoert:

  • Acute noodhulp en hulp bij wederopbouw aan slachtoffers van natuurrampen
  • Bouwen en repareren van huizen, scholen en wegen
  • Creëren van ruimtes waar kinderen veilig kunnen spelen, leren en herstellen van trauma
  • Aanbieden van drinkwater, sanitaire voorzieningen en het stimuleren van goede hygiëne
  • Ondersteunen van mobiele en plattelandsklinieken
  • Vakscholing, stimuleren van werkgelegenheid en het verstrekken van zaden en materialen
  • Verstrekken van cashhulp voor kwetsbare families
  • Groot leesproject waarmee 3.2 miljoen kinderen beter leren lezen
Binnenkort komt hier een recente update over welke hulp wij hebben geboden in 2016.

Pakistan probeert te herstellen van gewelddadige conflicten en regelmatig terugkerende natuurrampen. Daarom is ons werk belangrijker dan ooit. Samen met onze partner het IRC zullen we ons in de komende jaren inzetten voor ontheemden, vluchtelingen, slachtoffers van humanitaire crises en andere kwetsbare mensen. Concreet zullen we werken aan projecten op het gebied van gezondheid, bescherming en onderwijs.

Gezondheid

In de komende jaren willen we de reproductieve gezondheid van tienermeisjes verbeteren door ze te informeren over belangrijke zaken zoals hygiëne tijdens de menstruatie en de fysieke veranderingen die ze doormaken. Ook zullen we vrouwen en tienermeisjes beschermen of behandelen voor complicaties tijdens hun zwangerschap en bevalling.

Bescherming

We zullen zowel kinderen als volwassenen blijven beschermen tegen misbruik en uitbuiting. Dit doen we met programma’s waarin we psychosociale hulp, medische zorg en juridische ondersteuning bieden aan de slachtoffers. Ook werken we samen met leraren om misbruik op scholen tegen te gaan.

Onderwijs

Schoolgaande kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen op een niveau dat past bij hun leeftijd. Daarom zullen we ze helpen om beter te leren lezen en schrijven. Dit doen we met goed lesmateriaal, professionele lerarenopleidingen en door ouders en gemeenschappen te betrekken bij het onderwijs.

Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Gerelateerde projecten

Vakscholing voor Afghaanse jongeren in Pakistan

Vakscholing voor Afghaanse jongeren in Pakistan