header-landenpagina-Tanzania-kinderen-school-stichtingvluchteling

Tanzania

Omringd door conflict

Tanzania is voor vluchtelingen van oudsher een veilige haven, maar de vluchtelingenopvang zet de schaarse middelen onder druk. Stichting Vluchteling en haar partner het IRC bieden noodhulp.

Factcheck

51 miljoen inwoners
51 miljoen inwoners
252.000 vluchtelingen*
252.000 vluchtelingen*
2015 | Start huidige crisis
2015 | Start huidige crisis
1993 | Start van onze hulpverlening
1993 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: maart 2017

KORTE CRISIS UPDATE...

Vluchtelingen vinden in Tanzania al meer dan een halve eeuw een veilig toevluchtsoord. Het land herbergt een van de grootste populaties vluchtelingen ter wereld. Ook nu doet de overheid haar best om de meest recente instroom van Burundese vluchtelingen op te vangen. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) bieden we hierbij essentiële hulp.

Tanzania is al sinds haar onafhankelijk in 1961 redelijk stabiel en vredig. Maar het land wordt omringd door conflict. Zowel vanuit de Democratische Republiek Congo, Rwanda als Burundi zijn mensen op de vlucht voor geweld. Tanzania speelt een belangrijke rol in de opvang van deze vluchtelingen, onder andere met ’s werelds op twee na grootste vluchtelingenkamp Nyarugusu.

Vluchtelingen uit Burundi

In 2015 kreeg Tanzania te maken met extra veel vluchtelingen. Politieke instabiliteit in buurland Burundi leidde tot een verdubbeling van het aantal Burundese vluchtelingen. Dit zette de toch al schaarse Tanzaniaanse middelen verder onder druk, met alle gevolgen van dien voor de bevolking en vluchtelingen.

In Tanzania groeien zowel de bevolking als de economie snel, maar de infrastructuur en sociale voorzieningen blijven achter. Kwetsbare groepen mensen hebben nog steeds onvoldoende toegang tot basisvoorzieningen en de werkloosheid groeit harder dan het aantal nieuwe banen. Frequente natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen hebben een negatieve invloed op de economie en de armoede.

Ondanks deze problemen, houdt Tanzania de grenzen open voor vluchtelingen. Wel is de recente, massale vluchtelingenstroom uit Burundi een zware belasting voor het land. De vluchtelingenkampen zijn overbevolkt er is te weinig geld voor goede voorzieningen.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Tanzania hielpen we Burundese vluchtelingen in 2006 en 2007 bij hun terugkeer naar huis. Sinds in 2015 de Burundese vluchtelingenstroom weer op gang is gekomen, helpen we bij de opvang van deze vluchtelingen in Kakunga en in het Nduti vluchtelingenkamp.

Meer weten? Bekijk onze projecten in Tanzania.

Samenwerking met IRC

In Tanzania werken we samen met onze vaste partner het IRC. Ons werk is onderdeel van hun hulpprogramma voor Tanzania. Het IRC richt zich op de regio’s Kigoma, Dar es Salaam en Katavi/Rukwa, waar het werkt aan:

 • Levensreddende noodhulp
 • Medische zorg, een veilige omgeving en speelplekken voor kwetsbare vluchtelingenkinderen
 • Voorlichting aan jonge vluchtelingen over seksualiteit, voortplanting en hiv/aids
 • Sociale en recreatieve activiteiten en vaardigheidstrainingen voor vluchtelingen (vooral meisjes) om ze weerbaar te maken en ze te helpen omgaan met crises
 • Medische zorg, onderdak, voedsel, water en bescherming voor asielzoekers en vluchtelingen in een opvang- en doorgangscentrum in Kigoma
 • Samenwerking met overheid en lokale gemeenschappen om kinderen te beschermen tegen misbruik en uitbuiting en om de kansen op onderwijs en werk te verbeteren
 • Samenwerking met vluchtelingenleiders om geweld tegen vrouwen te voorkomen en vrouwenemancipatie te bevorderen

In 2015 bereikten Stichting Vluchteling en haar partner het IRC de volgende resultaten:

 • 112.000 mensen kregen toegang tot basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg zoals bevallingszorg
 • 70.000 kinderen en jongeren kregen de kans om onderwijs te volgen
 • 25.000 mannen, vrouwen en kinderen deden mee aan programma’s ter voorkoming van seksueel geweld tegen vrouwen

Nu de regionale conflicten voortduren, blijft ons werk in Tanzania ook de komende jaren essentieel. Samen met onze partner het IRC blijven we vluchtelingen uit Burundi en andere landen helpen en blijven we ons voorbereiden op toekomstige noodsituaties. Ook zetten we in op meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen zodat we bijdragen aan een betere gezondheid en bescherming en goed onderwijs voor iedereen.

Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen.

Dit betekent dat we ons de komende jaren richten op:

Gezondheid

 • Gespecialiseerde zorg voor vrouwelijke slachtoffers van geweld
 • Het uitbreiden van de medische zorg tijdens noodsituaties 

Bescherming

 • Kinderbescherming en het voorkomen van kinderarbeid
 • Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en seksueel misbruik
 • Het bevorderen van de eigen kracht van gemarginaliseerde groepen zoals gehandicapten, vluchtelingen die buiten de kampen wonen of genaturaliseerde vluchtelingen 

Onderwijs

 • Uitbreiding van aangepast onderwijs voor (getraumatiseerde) vluchtelingenkinderen
 • Vakgerichte training voor vluchtelingen
 • Scholing voor vrouwen en meisjes op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele vaardigheden ter bevordering van gelijke kansen 
 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Gerelateerde projecten

Hulp aan Burundese vluchtelingen in Tanzania

Hulp aan Burundese vluchtelingen in Tanzania