Ebola

Sierra Leone

Na ebola

Sierra Leone is aan het herstellen van een lange, gewelddadige burgeroorlog en de grootste ebola-uitbraak ooit. Hulp bij de wederopbouw is nog steeds hard nodig.

Factcheck

5,8 miljoen inwoners
5,8 miljoen inwoners
1991 | Start huidige crisis
1991 | Start huidige crisis
1999 | Start van onze hulpverlening
1999 | Start van onze hulpverlening

KORTE CRISIS UPDATE...

Sierra Leone was nog maar nauwelijks bekomen van de gevolgen van een zeer gewelddadige burgeroorlog toen in 2014 ebola uitbrak. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) schoten we te hulp. Nog steeds zijn de naweeën van de oorlog en ebola voelbaar en helpt het IRC mensen op hun weg naar een gezond, veilig en economisch stabiel leven.

Sierra Leone was van 1991 tot 2002 verwikkeld in een lange en zeer wrede burgeroorlog. Ernstige mensenrechtenschendingen waren aan de orde van de dag. In totaal kwamen 50.000 mensen om en raakten 2 miljoen mensen ontheemd.

Na de oorlog boekte Sierra Leone grote vooruitgang in de wederopbouw. Totdat het land in maart 2014 getroffen werd door de grootste ebola-uitbraak ooit. Bijna 4.000 mensen kwamen om door deze besmettelijke ziekte, inclusief 221 artsen en verplegers. De toch al kwetsbare gezondheidszorg in het land kon de impact van de ebola-uitbraak nauwelijks aan.

In Sierra Leone maakte ebola een eind aan de vooruitgang die sinds het einde van de burgeroorlog was bereikt. Bedrijven gingen failliet, scholen sloten hun deuren, het gezondheidszorgsysteem raakte volledig overbelast en het geweld tegen vrouwen nam toe. Sinds 2015 is Sierra Leone ebola-vrij, maar dat betekent niet dat de problemen voorbij zijn.

Sierra Leone behoort nog steeds tot de 10 minst ontwikkelde landen ter wereld. Het land is politiek, sociaal en economisch aan het herstellen van een wrede burgeroorlog en de grootste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Hierbij heeft het vooral structurele humanitaire hulp nodig.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Sierra Leone begonnen we ons werk in 1999. Samen met onze partner het IRC boden we in eerste instantie noodhulp tijdens de burgeroorlog en daarna hulp bij de wederopbouw. Zo werkten we tot 2007 aan het herstellen van basisvoorzieningen en het re-integreren van teruggekeerde vluchtelingen en ontheemden en andere kwetsbare bevolkingsgroepen. Tijdens de ebola-uitbraak ondersteunde Stichting Vluchteling de isolatie-unit van het districtsziekenhuis in de stad Bo met materiële en personele ondersteuning.

Op dit moment financiert Stichting Vluchteling geen hulpprojecten meer in Sierra Leone. Maar onze partner het IRC is nog steeds actief.

Het IRC in Sierra Leone

In Sierra Leone werkt onze partner het IRC aan de verdere opbouw van de medische zorg en het onderwijs. Ook maakt het IRC zich sterk voor een gelijke positie voor vrouwen en meisjes. In de steden en districten Bo, Kailahun, Kenema, Kono, Tonkolili and Freetown zetten ze zich in voor:

  • Langdurige noodhulp
  • Voorlichting over de voorkoming van ebola-verspreiding 
  • Veilige scholen met goed getrainde leerkrachten
  • Training voor medisch personeel op het platteland om moeder- en kindsterfte tegen te gaan
  • Goede, toegankelijke medische zorg zodat moeders veilig bevallen en er minder mensen sterven aan geneeslijke ziektes zoals malaria, longontsteking en diarree 
  • Het beschermen van vrouwen tegen seksueel geweld en het helpen van slachtoffers

In 2015 bereikte onze partner het IRC de volgende resultaten:

  • 1,2 miljoen mensen kregen toegang tot basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg zoals bevallingszorg
  • 273.000 kinderen en jongeren konden naar school en kregen andere educatieve kansen
  • 8.000 mannen, vrouwen en kinderen deden mee aan programma’s ter voorkoming van seksueel geweld tegen vrouwen

Sierra Leone zet goede stappen vooruit, maar er blijven grote uitdagingen. Zo kunnen de meeste leerlingen in groep 4 van de basisschool nog steeds nauwelijks lezen en schrijven. En bijna iedere vrouw in Sierra Leone krijgt minstens eens in haar leven te maken met geweld.

In de komende jaren zal onze partner het IRC zich daarom sterk maken voor medische zorg, bescherming en onderwijs. Hierbij besteden ze extra aandacht aan vrouwen, schoolgaande kinderen en andere kwetsbare groepen.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Gerelateerde projecten

Medische en psychosociale zorg voor Ebola patiënten in Sierra Leone

Medische en psychosociale zorg voor Ebola patiënten in Sierra Leone