header-landenpagina-Kameroen-vrouw-dragen-spullen-stichtingvluchteling

Kameroen

Korte crisis update

Gewapende groepen veroorzaken toenemende ontheemding in de Engelstalige regio’s Noordwest en Zuidwest. Het aantal ontheemden wordt geschat op meer dan 246.000. Het recente geweld verergert de al sterke behoefte aan voedsel, onderdak, bescherming en gezondheidszorg.

Factcheck

24 miljoen inwoners
24 miljoen inwoners
351.000 Kameroense vluchtelingen
351.000 Kameroense vluchtelingen
246.000 ontheemden
246.000 ontheemden
op de vlucht in eigen land
2015 | Start huidige crisis
2015 | Start huidige crisis
2015 | Start van onze hulpverlening
2015 | Start van onze hulpverlening

Engelstalig Kameroen

Bijna 20% van de bevolking (5 miljoen mensen) van Kameroen is Engelstalig en woont in de twee Engelssprekende regio's Zuidwest en Noordwest. De Engelstalige en Franstalige delen van Kameroen werden verenigd in 1961 en de Engelstalige minderheid is sindsdien gemarginaliseerd, zowel in openbare instellingen als in staatsposities. Hoewel de grondwet van 1972 gelijke status aan zowel de Franse als Engelse talen gaf, groeide het sentiment binnen de Engelstalige bevolking dat de Franstalige bevolking politiek, economisch en sociaal beter vertegenwoordigd was.

De spanningen escaleerden in oktober 2016, toen Engelstalige advocaten en leraren begonnen te protesteren tegen het toegenomen gebruik van de Franse taal in rechtbanken en scholen. De crisis verdiepte zich toen de Kameroense autoriteiten in november en december 2016 openbare demonstraties gewelddadig onderdrukten, wat leidde tot meer ontevredenheid.

Na de gebeurtenissen van eind 2016 hebben de Engelstalige regio's in Kameroen te maken gehad met een opstand die in de loop van de tijd is geïntensiveerd. Burgers zijn steeds meer het doelwit geworden, met grootschalige ontheemding tot gevolg. De Engelstalige crisis is de belangrijkste veiligheidsdreiging en politieke zorg in Kameroen geworden.

Presidentsverkiezingen

De presidentsverkiezingen van 7 oktober leidden tot verder geweld als gevolg van de kandidatuur van president Paul Biya, aan de macht sinds 1982 (en de langstzittende niet-koninklijke heerser in Afrika), die voor een zevende termijn optrad.

CAR & Boko Haram

Het conflict in de Centraal Afrikaanse Republiek heeft een negatieve invloed op Oost-Kameroen. De Kameroense regering worstelt om tegemoet te komen aan de behoeften van zowel vluchtelingen als haar eigen bevolking. Daarnaast blijven er militaire acties plaatsvinden tegen Boko Haram in de regio Far North van Kameroen, waarbij de situatie onveilig blijft. Meerdere ernstige humanitaire crises in het land bemoeilijken het bieden van hulp aan bevolking en ontheemden.

Voedsel en bescherming

Voedsel is een van de meest cruciale behoeften. Geweld in de Noordwest- en Zuidwest-regio's heeft een negatieve invloed op de landbouwproductie. 2,6 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig, vanwege structurele kwetsbaarheden, verergerd door ontheemding en onveiligheid. Bovendien versterkt de toename van het geweld en de daarmee gepaard gaande ontheemding de behoefte aan bescherming. Meer dan 1,3 miljoen mensen hebben behoefte aan bescherming, voornamelijk in de Engelstalige en Far North regio’s.

Gezondheid

1,4 miljoen mensen hebben water-, sanitatie- en hygiëne hulp nodig. De activiteiten van gewapende groepen in de regio's Noordwest en Zuidwest verstoren de afvalverwijderingsdiensten. Dit verergert het risico op ziekten, vooral voor ontheemden. Toegang tot basisgezondheidsdiensten is een van de grootste zorgen voor de ontheemden, samen met de blootstelling aan een aanzienlijk risico op door water overgedragen ziekten. Een piek in het geweld zet de beschikbare gezondheidscentra onder druk vanwege het toegenomen aantal gewonden en mensen met trauma's.

Vrouwen & kinderen

68% van de ontheemden is vrouw. Het risico van op gender gebaseerd geweld, uitbuiting en misbruik neemt toe. Bovendien heeft het geweld een aanzienlijke invloed op de toegang tot onderwijs. Gewapende groepen richtten zich op scholen. Verstoring van onderwijsdiensten verergert de kwetsbaarheid van kinderen, die het risico lopen op uitbuiting, kinderarbeid, vroege huwelijken en ongewenste zwangerschap.

Humanitaire toegang is over het algemeen moeilijk in de regio's, vanwege de onvoorspelbare veiligheidssituatie, slechte wegomstandigheden, reisbeperkingen en checkpoints.

Onze hulp in het noorden van Kameroen omvat onder andere de volgende activiteiten:

  • Hygiëne voorlichtingssessies en -noodhulppaketten voor vrouwen en meisjes
  • Medische en psychosociale hulp en ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld 
  • Vakscholing (naaien, zeep maken, kleinschalige handel) in combinatie met geldbedragen voor het starten van economische activiteiten
  • Voorlichtingssessies over mensenrechten en protectie-issues
  • Cashhulp voor zwaar getroffen ontheemde families om in hun eerste levensbehoeftes te voorzien

Meer weten? Bekijk onze hulp in Kameroen.

In 2017 hebben we in Kameroen gezorgd voor goede sanitaire voorzieningen en wateraansluitingen voor 12.500 mensen. We hebben onder meer:

  • Waterpunten hersteld
  • Basispakketten met sanitaire producten uitgedeeld
  • Toiletten gebouwd.

Meer weten? Bekijk hier het project.

Gerelateerde Projecten

Psychosociale zorg, hygiëne en economische hulp in Kameroen

Psychosociale zorg, hygiëne en economische hulp in Kameroen

Sanitaire voorzieningen voor vluchtelingen van Kameroen

Sanitaire voorzieningen voor vluchtelingen van Kameroen

Schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en noodhuisvesting in het Zuidwesten van Kameroen

Schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en noodhuisvesting in het Zuidwesten van Kameroen