header-landenpagina-Ethiopie-moedergeeftkinddrinken-stichtingvluchteling

Ethiopië

Extreme droogte

Ethiopië worstelt met de opvang van honderdduizenden vluchtelingen, terwijl het land zelf kampt met verwoestende droogte, economische problemen en intern conflict. Samen met onze partner het International Rescue Committee bieden we noodhulp.

Factcheck

94 miljoen inwoners
94 miljoen inwoners
1,7 miljoen ontheemden*
1,7 miljoen ontheemden*
op de vlucht in eigen land
2000 | Start van onze hulpverlening
2000 | Start van onze hulpverlening
Laatste update: juli 2018

KORTE CRISIS UPDATE...

Naast de ernstige droogte en economische problemen kampt Ethiopie nu ook met een toename van het geweld tussen gemeenschappen in het zuidwesten en het midden van het land. Dit heeft geleid tot de ontheemding van bijna een miljoen mensen.

Stichting Vluchteling en haar partner het International Rescue Committee (IRC) bieden noodhulp op het gebied van gezondheidszorg, bescherming en water.

Ethiopië is een van Afrika’s grootste en armste landen. Het is wel wat gewend als het gaat om droge periodes, maar de huidige droogte is de ergste in 50 jaar. Meer dan 10 miljoen mensen hebben dringend behoefte aan water, voedsel en hulp. In hun zoektocht naar water, moeten velen meer dan 12 uur lopen. 

In Ethiopië werkt 80% van de bevolking in de landbouw. Als gevolg van El Niño hebben sommige delen van het land last van droogte en andere juist van overstromingen. De droogte heeft verwoestende effecten op de oogst en voedselproductie en de gehele economie.

Daarnaast zijn halverwege 2018 bijna een miljoen mensen zijn ontheemd geraakt in de regio's SNNPR, Somali en Oromia in Ethiopië door een nieuwe golf van geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het geweld, dat sinds april 2018 al toenam, escaleerde begin juni en opnieuw in augustus 2018. De ontheemden worden opgevangen door familieleden die zelf al kampen met voedseltekorten of in overvolle publieke gebouwen in de dichtstbevolkte gebieden van het land. Er is grote behoefte aan water en sanitaire voorzieningen, voedsel, onderdak, basisvoorzieningen en bescherming.

Vluchtelingen en conflict

Terwijl Ethiopië probeert om de droogte, economische problemen en intern conflict het hoofd te bieden, vangt het bovendien honderdduizenden vluchtelingen en asielzoekers op uit de buurlanden Eritrea, Sudan, Zuid-Sudan en Somalië. Zij ontvluchtten het geweld en/of de droogte in eigen land, maar stuiten in Ethiopië ook op problemen.

In Ethiopië leeft 1 op de 3 mensen onder de armoedegrens. Door de extreme droogte hebben meer dan 10 miljoen mensen dringend behoefte aan voedsel en noodhulp. Kinderen gaan geregeld niet naar school om te helpen zoeken naar water. Mogelijk zijn in 2016 door droogte, conflicten en overstromingen 800.000 mensen ontheemd geraakt. De overheid leidt de hulpverlening, maar kan zonder buitenlandse hulp lang niet iedereen bereiken.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

In Ethiopië begonnen we ons werk in 2005. Tot 2007 boden we noodhulp aan Sudanese vluchtelingen in de vluchtelingenkampen in de Gambella regio. Vanaf 2011 zorgden we voor drinkwatervoorzieningen in de Somalische en later ook de Zuid-Sudanese vluchtelingenkampen.

Na de droogte van 2015 boden we noodhulp in de vorm van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de lokale bevolking in het zuidoosten van Ethiopië. Ook werkten we aan gezondheidszorg voor Zuid-Sudanese vluchtelingen in Tierkidi kamp.

IRC in Ethiopië

Op dit moment financiert Stichting Vluchteling zelf geen projecten in Ethiopië. Maar onze partner het IRC is nog steeds actief. In 2015 hielpen het IRC meer dan 2 miljoen mensen. Dit is wat het IRC in Ethiopië doet:

  • Verstrekken van levensreddende hulpgoederen 
  • Installeren en onderhouden van drinkwatersystemen en sanitaire voorzieningen
  • Geven van voorlichting over hygiëne om de verspreiding van besmettelijke ziektes te voorkomen
  • Ondersteunen van lokale en overheidspartners bij het voorkomen en behandelen van veelvoorkomende kinderziektes en het geven van voorlichting over gezinsplanning 
  • Bouwen van klaslokalen, opleiden van leraren en zorgen voor goed onderwijs in een veilige omgeving
  • Ontwikkelen en aanbieden van beroepsopleidingen en het stimuleren van werkgelegenheid voor jongeren en kwetsbare huishoudens

In 2015 bereikte onze partner het IRC de volgende resultaten:

  • 1.5 miljoen mensen kregen toegang tot basisgezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg zoals bevallingszorg
  • 1 miljoen mensen kregen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen
  • 19.000 kinderen en jongeren kregen onderwijs en andere educatieve kansen

Ethiopië is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Terwijl het land worstelt met haar eigen ontwikkeling en humanitaire behoeftes, is het een toevluchtsoord voor honderdduizenden vluchtelingen uit de regio.

Ook de komende jaren zal onze partner het IRC Ethiopiërs en vluchtelingen blijven helpen door zich in te zetten op de thema’s: gezondheid, onderwijs en economisch welzijn. Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Gerelateerde Projecten

Dekens en matrassen voor ontheemden in Hawassa, Ethiopië

Dekens en matrassen voor ontheemden in Hawassa, Ethiopië

Verbeteren van de veiligheid en het welzijn van kinderen in Ethiopië

Verbeteren van de veiligheid en het welzijn van kinderen in Ethiopië

Gezondheidszorg en water voor ontheemden in Ethiopië

Gezondheidszorg en water voor ontheemden in Ethiopië

Schoon drinkwater voor droogteslachtoffers in oostelijk Ethiopië

Schoon drinkwater voor droogteslachtoffers in oostelijk Ethiopië