Burundi

Onrust en ontreddering

Burundi gaat gebukt onder decennia van geweld en economische malaise. Stichting vluchteling en haar partner het IRC bieden cruciale noodhulp.

Factcheck

10,5 miljoen inwoners
10,5 miljoen inwoners
416.000 Burundese vluchtelingen
416.000 Burundese vluchtelingen
naar buurland Tanzania
59.000 ontheemden
59.000 ontheemden
op de vlucht in eigen land
2015 | Start huidige crisis
2015 | Start huidige crisis
1996 | Start van onze hulpverlening
1996 | Start van onze hulpverlening

KORTE CRISIS UPDATE...

In Burundi zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. De actuele politieke en economische crises verergeren de toch al slechte humanitaire situatie. Samen met onze partner het International Rescue Committee (IRC) stimuleren we het ondernemerschap onder Congolese vluchtelingen. Het IRC biedt bovendien humanitaire hulp en bescherming aan ontheemde Burundezen.

In Burundi wordt de toch al erbarmelijk humanitaire situatie verder verslechterd door de actuele politieke crisis en economische malaise. Er zijn grote punten van zorg: verslechtering van de basisvoorzieningen en de toegang tot bestaansmiddelen, mensenrechtenschendingen en groeiende kwetsbaarheid van gemeenschappen voor sociale onrust en ontevredenheid. 

Meer vluchtelingen en ontheemden

Door deze problemen slaan nieuwe groepen mensen op de vlucht, zowel binnen Burundi als naar de buurlanden. Er zijn steeds minder overheidsdiensten en de bijdrage van hulporganisaties blijft mager. Levensomstandigheden en voedselzekerheid nemen verder af.

Het is de missie van Stichting Vluchteling om mensen te helpen van wie het leven is verwoest door conflict en rampen. We helpen deze mensen overleven, herstellen en een toekomst opbouwen.

Van 2010 tot 2015 boden we in Burundi hulp bij de wederopbouw. Na de politieke onrust in 2015 verleenden we noodhulp aan kwetsbare ontheemden en aan Burundese vluchtelingen in Tanzania. Nu bieden we economische hulp door het ondernemerschap te stimuleren bij Congolese vluchtelingen in de hoofdstad Bujumbura. 

Meer weten? Bekijk onze projecten in Burundi.

Samenwerking met IRC

In Burundi werken we samen met onze vaste partner het IRC. Ons werk is onderdeel van hun hulpprogramma dat zich richt op het grensgebied met Tanzania (provincies Makamba, Rutana, Ruyigi en Mutinga), de hoofdstad Bujumbura en het gebied daaromheen. Daar werkt het IRC aan:

  • Levensreddende noodhulp
  • Vaardigheidstrainingen en vakgericht onderwijs voor jongeren
  • Hulp bij het herenigen van alleenstaande kinderen met hun ouders en bij de re-integratie binnen het gezin en op school
  • Hulp bij het in hun kracht zetten van vrouwen en het helpen van de slachtoffers van geweld
  • Hulp bij het runnen van vluchtelingenkampen in Burundi

Ook komt het IRC op voor de mensenrechten en het welzijn van vluchtelingen die terugkeren naar Burundi. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat lokale gemeenschappen een betere toegang krijgen tot de rechtspraak.

In 2015 bereikten Stichting Vluchteling en haar partner het IRC de volgende resultaten: 

  • 43.000 mannen, vrouwen en kinderen deden mee aan programma’s ter voorkoming van seksueel geweld tegen vrouwen
  • 6.100 mensen werden lid van spaar- en leengroepen waardoor hun financiële situatie verbeterde
  • 3.300 kinderen onder de 5 jaar kregen voorschools onderwijs

Burundi zal ook in de komende jaren een fragiele staat blijven. Door de huidige politieke onrust en kelderende economie zal de humanitaire situatie verder verslechteren.

Daarom blijven we ons de komende jaren inzetten voor de bescherming van kwetsbare gemeenschappen en vrouwen en kinderen. Ook maken we ons sterk voor een gelijke positie voor vrouwen en meisjes. Samen met onze partner het IRC zullen we ons richten op de thema’s: bescherming van vrouwen, bescherming van kinderen, onderwijs en economisch welzijn.

Hierbij zullen we continu ons best doen om mensen zo snel en effectief mogelijk te helpen. We zullen luisteren naar hun zorgen en onze hulpactiviteiten daarop aanpassen. 

Bescherming van vrouwen en kinderen

In Burundi hebben we successen geboekt met vrouwenemancipatie en –bescherming. We zullen voortbouwen op dit succes en ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes nog beter beschermd worden tegen geweld of daarvoor de juiste behandeling krijgen.

Ook zorgen we dat steeds meer vrouwen en kinderen thuis veilig zijn voor geweld en voor natuurrampen. We bestrijden kinderarbeid zodat meisjes en jongens weer naar school kunnen.

Onderwijs

Investeren in onderwijs is cruciaal. We zullen ons concentreren op kinderen tot en met 5 jaar zodat zij op passend niveau leren lezen, schrijven en rekenen en zich sociaal en emotioneel goed kunnen ontwikkelen.

Economisch welzijn

Naarmate de economische situatie in Burundi verslechtert, zullen we de financiële zelfredzaamheid van mensen verbeteren met het opzetten van spaar- en leengroepen. Daarnaast blijven we ons inzetten voor meer voedselzekerheid. Ook maken we ons sterk voor een gelijke positie voor vrouwen door in alle projecten oog te hebben voor vrouwenemancipatie.

 

Wil je helpen?

Wil je bijdragen aan het werk van Stichting Vluchteling? Je steun betekent een grote verbetering in het leven van een vluchteling. Een klein bedrag maakt al een groot verschil.

 

Gerelateerde projecten

Hulp aan Burundese vluchtelingen in Tanzania

Hulp aan Burundese vluchtelingen in Tanzania