Voedselhulp voor door droogte getroffen ontheemden in Herat, Afghanistan

Afghanistan gaat al jarenlang gebukt onder ernstige droogte. Herat is een van de zwaarst getroffen provincies. Stichting Vluchteling en het IRC helpen ontheemden en kwetsbare gezinnen met cashhulp voor voedsel.

Projectdetails

1 juli t/m 31 december 2018
1 juli t/m 31 december 2018
Looptijd project
330.274 euro
330.274 euro
Projectbudget
7.420 ontheemden en kwetsbaren
7.420 ontheemden en kwetsbaren
bereiken we met hulp

Achtergrond

Afghanistan heeft momenteel te maken met een zeer ernstige droogte, die 2,2 miljoen Afghanen treft in ongeveer twee derde van het land (20 van de 34 provincies). De droogte heeft een zeer schadelijk effect op Afghaanse gezinnen die afhankelijk zijn van landbouw en al structureel kampen met dreigende voedseltekorten. 1,4 miljoen Afghanen dreigen naar ernstig voedseltekort af te glijden en hebben dringend levensreddende noodhulp nodig, met name voeding, water- en sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. Mensen trekken bijvoorbeeld al van het platteland naar de steden en verkopen hun vee of landbouwgrond.

Projectbeschrijving

De provincie Herat is een van de provincies die het meest te lijden heeft onder de gevolgen van de droogte. De focus van dit project ligt op voedselzekerheid en specifiek op de toegang tot voedsel. Er wordt geld voor voedsel verstrekt aan 7.420 kwetsbare ontheemden en lokale inwoners. Zij ontvangen eenmaling 270 USD per gezin. Alle cash distributies worden geanalyseerd en gemonitord.

Gerelateerde projecten

Cashhulp voor voedsel in Badghis en Helmand, Afghanistan

Cashhulp voor voedsel in Badghis en Helmand, Afghanistan

Voedsel, onderdak en water in het oosten van Afghanistan

Voedsel, onderdak en water in het oosten van Afghanistan

Noodhulp voor teruggekeerde Afghanen en nieuwe ontheemden

Noodhulp voor teruggekeerde Afghanen en nieuwe ontheemden