Gezondheid en bescherming voor ontheemden in Centraal-Kasai, Congo

Gewelddadige conflicten hebben ertoe geleid dat de noden enorm zijn gestegen in regio Kasai van Democratische Republiek Congo (DRC). Stichting Vluchteling en haar partner het IRC bieden gezondheidszorg en bescherming aan ontheemden.

Projectdetails

Augustus 2017 t/m februari 2018
Augustus 2017 t/m februari 2018
Looptijd project
400.000 euro
400.000 euro
Project budget
21.898 ontheemden en teruggekeerden
21.898 ontheemden en teruggekeerden
Bereiken we met hulp
In de regio Kasai van DR Congo bevinden zich zo'n 1,4 miljoen ontheemden. Daarnaast zijn honderdduizenden mensen teruggekeerd naar deze provincie. De ontheemden en teruggekeerden bevinden zich echter in gebieden waar milities en gewapende groepen de gezondheidszorg en andere infrastructuur hebben vernietigd.

Door het geweld zijn de noden erg hoog, met name op het gebied van gezondheidszorg. Vooral basis gezondheidszorg, maar ook reproductieve gezondheidszorg is hard nodig. Er is te weinig medicatie beschikbaar, personeel wordt niet of onderbetaald en is niet of nauwelijks getraind in klinische zorg na seksueel geweld. Het percentage moeder- en kindersterfte is hoog. Bovendien zijn materialen en apparatuur verwoest of gestolen, en kan maar zo'n 20% van de bevolking zorg betalen. Daarnaast is sterke behoefte aan bescherming van slachtoffers van seksueel geweld.

Stichting Vluchteling en het IRC bieden hulp in Central Kasai Province, en richten zich met dit project op de volgende thema’s:

  • Gezondheidszorg: het verbeteren van de capaciteit van het personeel, de infrastructuur van de gezondheidscentrami in Mikalayi Health Zone en van de toegang tot gezondheidszorg. Activiteiten bestaan o.a. uit: het geven van technische- en managementtrainingen aan personeel, het voorzien in essentiële medicatie, medische goederen en management hulpmiddelen, het verbeteren van de afvalverwerking en watersystemen, en het zicht houden op epidemieën. 
  • Bescherming: zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig en gesteund voelen en kunnen herstellen tijdens en na noodsituaties. Activiteiten bestaan o.a. uit: het opzetten van multidisciplinaire teams die hulp kunnen bieden bij ‘gender based violence’, het vergroten van bewustzijn over seksueel geweld d.m.v. trainingen en het uitdelen van informatie, educatie- en communicatiemateriaal, en risicobeperking d.m.v. het verspreiden van materiaal als ‘dignity kits’ (pakketten met bijvoorbeeld maandverband) en solarlampen aan vrouwen en meisjes. Ook ‘post-rape kits’ worden uitgedeeld, bestaande uit nood anticonceptie en medicatie gericht op het voorkomen van HIV en andere ziektes.