Geestelijke en psychosociale zorg voor vluchtelingen in Griekenland

Stichting Vluchteling biedt samen met het IRC in 2018 een omvangrijk programma voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening (MHPSS) aan vluchtelingen en asielzoekers op de eilanden Lesbos en Chios.

Projectdetails

Januari t/m december 2018
Januari t/m december 2018
Looptijd project
200.000 euro
200.000 euro
Projectbudget
190 - 256 mannen, vrouwen en kinderen
190 - 256 mannen, vrouwen en kinderen
bereiken we met hulp
De vluchtelingen die over zee aankomen in Griekenland verblijven in detentiecentra, kampen of leven alleen in steden met heel weinig hoop op voortgang in hun asielprocedure. Velen van hen kampen met geestelijke problemen, maar vinden de weg niet naar de hulpverlening.

De mensen zijn slachtoffer van oorlogsgeweld en/of vervolging en hebben vaak een barre tocht achter de rug voor ze op de eilanden aankomen. Eenmaal aangekomen op de eilanden ervaren ze stress en onzekerheid door discriminatie, werkloosheid, gebrek aan een legale status, gebrek aan goede informatie, en een onwaardige en langdurige opsluiting zoals in kamp Moria. Doordat ze de Griekse taal niet beheersen en er groot gebrek is aan tolken hebben veel mensen die dat hard nodig hebben geen toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Bovendien is die zorg bureaucratisch georganiseerd en vaak slechts toegankelijk in ziekenhuizen.

Projectbeschrijving

Het IRC (International Rescue Committee) en Stichting Vluchteling bieden in 2018 daarom een breder programma voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening (MHPSS) voor vluchtelingen op de eilanden Lesbos en Chios.

Lebos -  Op Lesbos werken we samen met de lokale Griekse NGO Iliaktida om asielzoekers uit kamp Moria te ondersteunen. Het team bestaat uit een MHPSS senior officer, twee psychologen (M & V), een psychologisch maatschappelijk werker en een ondersteunend staflid. Het zoekt daarbij nauwe aansluiting bij organisaties die al actief zijn in Moria. Ook een beperkt aantal vluchtelingen buiten Moria kunnen van de MHPSS hulpverlening gebruik maken. Iliaktida zorgt voor tolken en rustige ontvangstruimtes om zowel individueel als groepsgewijs psychologische steun te kunnen verlenen. Er is aandacht voor de verschillende behoeftes van mannen, vrouwen en kinderen, alsook de verschillende nationaliteiten. 

Chios -  Op het eiland Chios zijn veel minder hulporganisaties aanwezig. Hier werken we nauw samen met de Greek Council for Refugees (GCR). GCR verleent juridische ondersteuning aan vluchtelingen en asielzoekers via twee advocaten. In het kantoor van GCR heeft IRC een psycholoog en een psychologische maatschappelijk werker gestationeerd om hulp te verlenen aan asielzoekers van het Vial kamp.